„Želáme Slovensku na zdravie“ je výzva, ktorej cieľom je dosiahnutie čo najrýchlejšieho a najplynulejšieho priebehu očkovania, symbolicky ho podporiť a ponúknuť pomoc pri jeho realizácii.

Organizácie sa môžu pridať vyplnením formulára, jednotlivci kliknutím na odkaz nižšie:

Chcem sa postaviť za očkovanie